NEWS

Showing results for "Eido Shimano Roshi"

Eido Shimano Roshi, Zen Pioneer in America, Dies at 85
Rinzai Zen Buddhist teacher passed away in Gifu, Japan
Uploaded 1 Mar 2018
Back to Top