DICTIONARY

(Total Entries : 263789)
Name :
Email :
Comment :
Captcha :
Dictionary Definition :
Definition[1]

禪林中,每月一日朝食後,五侍者往方丈室向住持表示祝禱之禮法。其作法為五侍者之一燒香,然後五人同時向住持九拜,住持若言免九拜,則三拜即可。此外,受業、授戒、嗣法之弟子等,亦須於五侍者行禮之前後,往方丈室同樣燒香九拜(或三拜)。〔僧堂清規卷二月分行法次第〕p1432

Source
佛光電子大辭典
Back to Top